Programmen

Vi tror att världen blir till en bättre plats om alla får chansen att utveckla sig själv och sina ledarskapsfärdigheter. I digitalt guidade ledarskapsprogram får alla den chansen, själv och tillsammans med sina kollegor. 

En bra plats att börja på

Ibland är det inte så lätt att veta var man ska börja. Baserat på våra great practices rekommenderar vi följande tre program att börja med.  Programmen skapar en god grund, förståelse och mindset inför kommande program.

1.

Lärande organisation

2.

Introduktion till ledarskap

3.

Growth mindset ledarskap

Vilka färdigheter vill du träna på idag?

Aktivt Lyssnande

Aktivt Lyssnande

Förstärk din ledarförmåga med vårt 'Aktivt Lyssnande' program. Aktivt lyssnande är inte bara en färdighet, utan en ledarstil som driver empowerment och propagerar en organisation framåt.

Genom att utöva aktivt lyssnande fördjupar du din förståelse för underliggande utmaningar och grundorsaker, samtidigt som du bygger förtroende och inspirerar till handling inom ditt team. Programmet introducerar dig till de grundläggande principerna och praxis av aktivt lyssnande.

Ta till dig kunskap och applicera den på ditt ledarskap för att främja en miljö av tillit, engagemang och ömsesidig respekt.

Gå program, reflektera & dela.

Skärmavbild 2023-09-14 kl. 14.54.54-1

Behöver ni vägledning på resan?

Vi erbjuder två vägar till inspiration och stöd.
 
footer_O

 Growloop
Great practiceSpara mer pengar

Upptäck hemligheterna för att uppnå framgång i ditt ledarskapsinitiativ.

Du driver ledarutvecklingen själv och får tips och råd av oss om du vill från våra great practices.

 

 
 
O-Gif_SMALL_V3

Premium 
Service

(Valmöjlighet till alla licenser)

Webinar / seminar för varje ny programstart

Webinar eller seminar för att bli inspirerad och introducerad till nästa ledarskapsprogram.

Webinar / seminar onboarding

Webinar eller seminar med genomgång av Growloop inkluderat praktiska tips från great practices. Och personligt stöd.


O_video_Mask_Loop_Trans

Köp  Growloop

footer_O