Grow
better.

Vetenskapsbaserade färdigheter och egenskaper utformade för att öka inre och yttre utveckling.

I en alltmer föränderlig och fartfylld värld ökar osäkerheten och komplexiteten i många organisationer. Det bromsar möjligheterna till utveckling.
 
83 % av alla företag säger att de behöver ledarskapsutbildning på fler nivåer än bara management. Endast 5 % har implementerat det. I de som har ökar sannolikheten att finansiellt överträffa konkurrenter med 4,2 gånger.
 

6 av 10

anställda uppger att de är känslomässigt oengagerade på jobbet.

3/4

av de anställda lämnar frivilligt sina jobb på grund av dålig ledning.

23%

högre vinst åtnjuts av organisationer med engagerade kollegor.

Förbättrat ledarskap på arbetsplatsen är avgörande för att skapa motiverade medarbetare. Studier visar att ju fler som utvecklar sina ledarskapsförmågor, desto mer positiva resultat uppnås.
Att göra ledarskap och personlig utveckling tillgängligt för alla bidrar till en bättre och mer hållbar värld.

Ökat ledarskap hjälper människor och organisationer att förbättra sitt välbefinnande och sitt sätt att navigera komplexitet. Det ger meningsfulla resultat.

Growloop-användare rapporterar bland annat bättre kommunikation, teamwork och engagemang, liksom ökad självreflektionsförmåga . Dessa är alla en viktig del av Inner Development Goals transformativa färdigheter för hållbar utveckling och ett mer hälsosamt och välmående samhälle, både lokalt och globalt.

Så här säger andra

Growloop är en supercool lösning för kompetensutveckling och används i 30 länder inom Vitrolife. Det är flexibelt och det ökar tillgängligheten och transparensen för oss i ledarutvecklingen. Karin Koritz Russberg, SVP HR & Sustainability, Vitrolife
Growloop har hjälpt oss att minska de mentala avstånden i teamet, trots stora geografiska avstånd. Vi har uppmuntrats att reflektera och arbeta med vår personliga ledarskapsförmåga, vilket har bidragit till ett mer effektivt team. Philip Hung, områdeschef, Forex
Att fler människor nu kommunicerar, blir sedda och vågar ta plats har bidragit till en ökad känsla av gemenskap. Anne-Lie Herr, marknadschef, Resultify
Jag har börjat se mig själv annorlunda än tidigare, på ett bra och uppmuntrande sätt. Som ett team är vi mer öppna för att diskutera svåra ämnen och till och med tabun. Laura Silvonen, HR-direktör, Drama Queen Communications
chef
Big Growloop O