Svenska

Grow
better.

Vetenskapsbaserade färdigheter och egenskaper utformade för att öka inre och yttre utveckling.

I en alltmer föränderlig och fartfylld värld ökar osäkerheten och komplexiteten i många organisationer. Det bromsar möjligheterna till utveckling.
 
83 % av alla företag säger att de behöver ledarskapsutbildning för varje anställd. Endast 5 % har implementerat det.

6 av 10

anställda uppger att de är känslomässigt oengagerade på jobbet.

3/4

av de anställda lämnar frivilligt sina jobb på grund av dålig ledning.

23%

högre vinst åtnjuts av organisationer med engagerade kollegor.

Bättre ledarskap på arbetsplatsen är en viktig del av lösningen för antalet arbetstagare som idag uttrycker missnöje eller utbrändhet på grund av jobbet.
HubSpot Video
Att göra ledarskap och personlig utveckling tillgängligt för alla bidrar till en bättre och mer hållbar värld.

Ökat ledarskap hjälper människor och organisationer att förbättra sitt välbefinnande och sitt sätt att navigera komplexitet. Det ger meningsfulla resultat.

Growloop-användare rapporterar bättre kommunikation, teamwork och engagemang, liksom ökad självreflektion. Dessa är alla en viktig del av Inner Development Goals transformativa färdigheter för hållbar utveckling och ett mer hälsosamt och välmående samhälle, både lokalt och globalt.
Big Growloop O