Programmen

Vi tror att världen blir till en bättre plats om alla får chansen att utveckla sig själv och sina ledarskapsfärdigheter. I digitalt guidade ledarskapsprogram får alla den chansen, själv och tillsammans med sina kollegor. 

En bra plats att börja på

Ibland är det inte så lätt att veta var man ska börja. Baserat på våra great practices rekommenderar vi följande tre program att börja med.  Programmen skapar en god grund, förståelse och mindset inför kommande program.

1.

Lärande organisation

2.

Introduktion till ledarskap

3.

Growth mindset ledarskap

Vilka färdigheter vill du träna på idag?

Den lärande organisationen

En lärande organisation

Vårt program 'Den Lärande Organisationen' tar dig till hjärtat av en framgångsrik verksamhet. Programmet är utformat för att utrusta ledare med verktygen för att odla en kunskapsdriven, innovativ atmosfär där tillväxt och kompetens är synonymt med framgång.

Lär dig hur man skapar en kultur av ständigt lärande, omfamnar en tillväxtinriktad inställning och omvandlar misslyckanden till språngbrädor för tillväxt.

Häng med på denna spännande och inspirerande inlärningsresa för att guida ditt team eller organisation till enastående framgång och prestation.

Introduktion till ledarskap

Introduktion till ledarskap

Förstå grunderna i effektivt ledarskap med 'Introduktion till Ledarskap'. Programmet ger en gedigen grund i ledarskapets kärnprinciper, hjälper dig att identifiera och utveckla dina ledaregenskaper.

Du introduceras till ledarstilar och -teorier som ger dig möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap.

Du lär dig att leda med självförtroende, att motivera ditt team, ta informerade beslut, hantera konflikter effektivt och bygga starka, förtroendefulla relationer inom ditt team.

Growth mindset ledarskap

Growth mindset ledarskap

Främja en kultur av ständigt lärande med vårt program 'Growth Mindset Leadership'.  Programmet är designat för att utrusta ledare med de verktyg och insikter som behövs för att främja en kultur av kontinuerlig utveckling och lärande i samklang med prestation och resultat.

Programmet betonar feedbacks betydelse och självmedvetenhet för att stärka motståndskraft och innovation i team. Utveckla förmågan att omfamna utmaningar, behärska ihärdighet trots motgångar, se ansträngning som vägen till mästerlighet och att lära av kritik.

Genom att främja ett Growth mindset kommer du att stärka ditt team och driva innovation och framgång inom ditt team och organisation.

Psykologisk Trygghet

Psykologisk Trygghet

Lås upp ditt teams verkliga potential med vårt 'Psykologisk Trygghet' program. Detta program ger insikt i den kritiska rollen som psykologisk trygghet spelar för att maximera individuella bidrag och främja en kultur av engagemang, samarbete och närvaro.

I organisationer som präglas av psykologisk trygghet kommer du att upptäcka ett förhöjt engagemang för att ta itu med stora utmaningar, lösa svåra problem och engagera sig för initiativ. Lär dig att skapa en inkluderande miljö som uppmuntrar till olika perspektiv och minskar konfrontationer.

Fördjupa dig i detta program för att skapa en arbetsplats där alla känner sig värderade och hörda.

Aktivt Lyssnande

Aktivt Lyssnande

Förstärk din ledarförmåga med vårt 'Aktivt Lyssnande' program. Aktivt lyssnande är inte bara en färdighet, utan en ledarstil som driver empowerment och propagerar en organisation framåt.

Genom att utöva aktivt lyssnande fördjupar du din förståelse för underliggande utmaningar och grundorsaker, samtidigt som du bygger förtroende och inspirerar till handling inom ditt team. Programmet introducerar dig till de grundläggande principerna och praxis av aktivt lyssnande.

Ta till dig kunskap och applicera den på ditt ledarskap för att främja en miljö av tillit, engagemang och ömsesidig respekt.

Leda i komplexitet

Leda i komplexitet

Navigera genom det ständigt föränderliga landskapet med vårt 'Leda i komplexitet' program. Detta program är utformat för att utrusta ledare med de färdigheter som behövs för att framgångsrikt leda förändring i en komplex, sammanhängande värld.

Använd din förmåga att förstå inverkan av förändring på olika intressenter, och utveckla ett systemtänkande för att koppla samman bitarna. Odla ett proaktivt tänkesätt för att urskilja framväxande trender, leda, motivera, och underlätta acceptans av det nya samtidigt som du graciöst släpper taget om det gamla.

I detta program kommer du att förvärva de nödvändiga verktygen för att effektivt leda i komplexitet och leda både dig själv och ditt team genom en dynamisk värld mot nya resultat.

Gå program, reflektera & dela.

Skärmavbild 2023-09-14 kl. 14.54.54-1

Behöver ni vägledning på resan?

Vi erbjuder två vägar till inspiration och stöd.
 
footer_O

 Growloop
Great practiceSpara mer pengar

Upptäck hemligheterna för att uppnå framgång i ditt ledarskapsinitiativ.

Du driver ledarutvecklingen själv och får tips och råd av oss om du vill från våra great practices.

 

 
 
O-Gif_SMALL_V3

Premium 
Service

(Valmöjlighet till alla licenser)

Webinar / seminar för varje ny programstart

Webinar eller seminar för att bli inspirerad och introducerad till nästa ledarskapsprogram.

Webinar / seminar onboarding

Webinar eller seminar med genomgång av Growloop inkluderat praktiska tips från great practices. Och personligt stöd.


O_video_Mask_Loop_Trans

Köp  Growloop

footer_O