Svenska

Grow
together.

Growloop är ett smart digitalt verktyg som utvecklar individer och team parallellt.

Me-loop fokuserar på ditt eget lärande, dina mål och hur du utvecklas.

Team-loop handlar om ditt team och hur ni kan utveckla era styrkor, till exempel genom att förstå och använda varandras olikheter och drivkrafter.

Org-loop stärker ditt band till det större sammanhanget, t.ex. företagets, samhällets eller världens värderingar och mål.
HubSpot Video

Modeller och metoder baserade på forskning, förädlade med tusentals ledare under de senaste 20 åren.

Samlade i en app.

Utveckla självreflektion, feedback-kultur, målsättningsförmåga och mycket mer.

Det är lätt att komma igång.

Utveckla ovärderliga ledarskapsförmågor på några veckor, med lättillgängliga digitala program.

Rulltext_output_SWE
16 program för att främja individuellt och organisatoriskt välbefinnande, tillväxt, samarbete och hållbarhet.
Growloop leadership training in your cellphone
HubSpot Video

Ledarskapsträning och stöd i vardagen, oavsett utbildning, kunskap eller mognad.

Growloop bygger på ‘great practices’ inom ledarskapsutveckling och är designat att fungera för alla. Appen hjälper dig att implementera det du lär dig med övningar du kan göra på egen hand, eller tillsammans med kollegor.

Digitala lösningar kombinerat med mänskligt stöd och hjälp är det som gör Growloop till en oumbärlig partner på er utvecklingsresa.

Teorier, övningar och metoder finns i en digital miljö, men det är i samtalet med kollegor som en stor del av utvecklingen sker, då ni får och delar nya perspektiv och insikter med varandra.
Big Growloop O