Väx tillsammans.

Growloop är ett smart digitalt verktyg som utvecklar individer och team parallellt.

Utforska våra digitalt guidade ledarskapsprogram i "bite size" format. Använd ledarverktygen för att stödja dig i vardagen och för att förstärka din nyligen förvärvade kunskap.
 
Träna på egen hand och tillsammans med dina kollegor i vardagen i cirka en timme varje vecka. På detta sätt kan du skapa en effektiv och kontinuerlig inlärningsprocess som ger snabba resultat för både dig själv, ditt team och hela organisationen.
 

Modeller och metoder baserade på forskning, förädlade med tusentals ledare under de senaste 20 åren.

Samlade i en app.

Utveckla självreflektion, feedback-kultur, målsättningsförmåga och mycket mer.

Det är lätt att komma igång.

Utveckla ovärderliga ledarskapsförmågor på några veckor, med lättillgängliga digitala program.

Rulltext_output_SWE
20+ program för att främja individuellt
och organisatoriskt välbefinnande,
tillväxt, samarbete och hållbarhet.
Growloop leadership training in your cellphone

Ledarskapsträning och stöd i vardagen, oavsett utbildning, kunskap eller mognad. 

Growloop bygger på ‘great practices’ inom ledarskapsutveckling och är designat att fungera för alla. Appen hjälper dig att implementera det du lär dig med övningar du kan göra på egen hand, eller tillsammans med kollegor.

Digitala lösningar kombinerat med mänskligt stöd och hjälp är det som gör Growloop till en oumbärlig partner på er utvecklingsresa.

Teorier, övningar och metoder finns i en digital miljö, men det är i samtalet med kollegor som en stor del av utvecklingen sker, då ni får och delar nya perspektiv och insikter med varandra.
Big Growloop O