What’s up?

Growloop leder vägen mot hälsosammare individer, team, arbetsplatser och i slutändan en hel värld. Här delar vi inspiration och nyheter om bra ledarskap, spännande vetenskap och tänkvärd inspiration.
Firar 2 år med Growloop

Firar två år av banbrytande digital ledarskapsutveckling. 

07 feb 2024 19:01:51

På bara två år har Growloop revolutionerat landskapet för digital ledarskapsutveckling. Vår resa har fört våra innovativa program till användare i 33 länder, och vi har lanserat över 60 mobilbaserade initiativ som genljuder i dagens dynamiska arbetsmiljöer. När vi markerar denna milstolpe är vi glada att kunna dela med oss av våra viktigaste insikter:

Expressionist_dance_in_style_of_impressio

Den dolda kraften i företags
kulturen: En resa genom paradoxerna

12 nov 2023 13:01:51

Har du någonsin gått in på en arbetsplats och känt en obeskrivlig stämning, en ogripbar energi som tycks genomsyra luften? Det är magin med organisationskultur i arbete. Organisationskultur är den osynliga kraft som formar vårt arbete, våra liv, och driver vårt beteende, våra attityder och till och med vår produktivitet. Inom organisationen är kulturen det som kommer naturligt för oss. Organisationskultur betraktas ofta som 'sättet saker görs' inom en organisation och den påverkar varje aspekt av organisationens verksamhet.

Karin-Koritz-Russberg-1

Kund i spotlight: Digitala lösningar förnyar ledarskapsutvecklingen.

2023-11-06  09:52

Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter till lärande och ledarutveckling. Ett företag som har fått erfara det är Vitrolifekoncernen, aktiva i 33 länder som var i stort behov av att utveckla ledarskapet i organisationen efter en tid av tillväxt bland annat genom ett större förvärv. De valde att satsa på en helt ny typ av ledarskapsprogram, där lösningen är digital och agil.

Karin Koritz Russberg, SVP HR och Hållbarhet på Vitrolife Group: ”Digitala, skräddarsydda lösningar tillhör framtiden”

Big Growloop O