Let's put
growth to work.

Välkommen till Growloop! Vi utvecklar inneboende motivations- och ledarskapsförmåga hos individer och team på alla nivåer. Så att du och din organisation kan utvecklas. 
 
75% av användarna i stor undersökning i 20 länder upplever att Growloop har påverkat ledarskapet mycket positivt.

Grow resilient.

Growloop är ett smart och enkelt digitalt verktyg, sprunget ur erfarenhet, expertis, insikter och en stor passion för det som får människor och deras företag att växa – individuellt och tillsammans.
Woman slowly nodding her head

Grow democratized.

Baserat på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i samarbete med ledande lärosäten inom ledarskapsutveckling, såsom Harvard, MIT och Karolinska Institutet, är drivkraften bakom Growloop en insikt. Att med digitalisering och AI kan och bör det som tidigare varit reserverat för ett fåtal nu göras tillgänglig för alla.

Grow great leadership.

Större
output

 


Den digitala och app-baserade modellen gör det möjligt att driva ledarskapsutveckling i hela organisationen, även på distans.

Lägre
kostnad

 

Growloop möjliggör kompetensutveckling på ett mycket kostnadseffektivt sätt jämfört med traditionell fysisk och lärarledd ledarskapsutbildning.

Hållbara
resultat

Friskare medarbetare alstrar mer hållbara lösningar och en mer hälsosam arbetsmiljö.
En mer hälsosam arbetsmiljö och hållbara lösningar alstrar friskare medarbetare. Det är Growloop-effekten.

Så här säger andra

Growloop är en supercool lösning för kompetensutveckling och används i 30 länder inom Vitrolifekoncernen. Den är flexibel och det ökar tillgängligheten och transparensen för oss i ledarutvecklingen. Karin Koritz Russberg, SVP HR & Sustainability, Vitrolife
Growloop har hjälpt oss att minska de mentala avstånden i teamet, trots stora geografiska avstånd. Vi har uppmuntrats att reflektera och arbeta med vår personliga ledarskapsförmåga, vilket har bidragit till ett mer effektivt team. Philip Hung, områdeschef, Forex
Att fler människor nu kommunicerar, blir sedda och vågar ta plats har bidragit till en ökad känsla av gemenskap. Anne-Lie Herr, marknadschef, Resultify
Jag har börjat se mig själv annorlunda än tidigare, på ett bra och uppmuntrande sätt. Som ett team är vi mer öppna för att diskutera svåra ämnen och till och med tabun. Laura Silvonen, HR-direktör, Drama Queen Communications
chef
motivation_se-logo-faded-byline
Big Growloop O