Den digitala coachen & tränaren!  

Enkelt att lära och växa för alla! 
Growloop är tränaren, coachen och stödet för att kostnadseffektivt bygga ledarskap på alla nivåer i organisationen.

iPhone 131242
Group

Att endast leda från toppen fungerar inte längre.

Förändringen går för långsamt
Erfarenheten av att stödja globala företag, myndigheter och organisationer är att omställningen behöver gå snabbare. Personlig ledarutveckling behöver omfatta fler än högsta ledningen. Med Growloop skalas ledarskapsrecepten till att omfatta och kunna inkludera alla medarbetare.

Nå nya resultat snabbare
Att endast leda från toppen fungerar helt enkelt inte längre. När komplexiteten och osäkerheten accelererar behöver alla medarbetare inkluderas för att utveckla goda lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Vad säger andra om Growloop?

9/10 NPS Score
5/5 stjärnor App store
4/5 stjärnor Genomsnittsbetyg av användarna
Systembolaget_logo

Systembolaget

Vi var just på väg att forma ett nytt ledningsteam inom IT-drift och såg behovet av att tillsammans få jobba med innovation och utveckling inom ett område där teknik och människan möts, på ett annat sätt än vi gör i vardagen!  Lärprocessen av att se, prova, feedbacka och innovera värdeskapande passade oss. Att opretentiöst samtala och höra oss i teamet reflektera kring vad som är viktigt i olika delar av ledarskapet och samtidigt se pedagogiken och tekniken för Growloop utvecklas i samklang med detta var värdefullt. Nu finns alla möjligheter att vidare utforska framtida lärresor inom ett av de mest spännande områdena för digitalisering!

Daniel Wåg
Head of IT Operations,  Systembolaget
peltarion_logo

Peltarion

Vi är ett snabbväxande AI plattforms bolag med stor innovationshöjd, höga krav på kreativitet och resultat. För oss är det viktigt att växa våra ledarskapsförmågor, för att utvecklas, öka samarbetet och nå våra resultat. Vi samlade ledare från nyckelområden i företaget som alla tror att innovera och samtala om ledarskap ger bra effekt. Efter nästan 8 månader samskapande vill vi gärna att growloop blir ett verktyg för att accelerera ledarskapsutvecklingen hos oss 2022, i fler team och med skräddarsydda spår.

Kristin Widell 
Director of People Operations, Peltarion

Expresso_logo

Expresso Group

Expresso Group är en community av erfarna och passionerade specialister inom varumärkespositionering, strategi och verksamhetsutveckling, digital leadgenering och förändringsarbete. Vi hade ett behov av att etablera rutiner för att utveckla vårt ledarskap som individer och som team på ett nytt sätt. I samarbetet med Growloop fick vi stöd i att etablera feedback-kultur som kärnan i vår verksamhetsutveckling, vilket hjälpt oss att nå nya resultat. Resultat som ledde till viktiga förändringar hos individer, för oss som team och i kvaliteten på våra leveranser.  Vi ser nu fram emot att använda den nya teamfunktionaliteten för bland annat måluppföljning på teamnivå.

Karin W Nordén
Business Strategist & Founder, Expresso

Hållbara långsiktiga resultat

Goda resultat uppstår när medarbetarna inspireras, är delaktiga och får ta ansvar. Livskraftiga och kreativa företag bygger på ett utvecklat ledarskap hos alla medarbetare.

Syftet med Growloop är att tillhandahålla kraftfull ledarskap och personlig utveckling för alla. Det som tidigare endast toppledare och ledningsgrupper haft tillgång till erbjuds på individ, team och organisationsnivå.

Group 595groowie

Vilka problem kan Growloop lösa?

hearts

1.

Ett lågt pris så att varje team och organisation kan investera i fler medarbetare, helst alla.

2.

Ledarutveckling av dig själv,
ditt team och organisationen i vardagen.

3.

Du sparar tid - Ju fler som involveras - desto snabbare når ni uppsatta resultat.

4.

Personaliserad och relevant
upplevelse oavsett befintlig
kompetens och mognadsnivå.

me_loop

ME LOOP

Me loopen är ditt individuella stöd för personlig ledarutveckling och
växande. Du har tillgång till lärospår och verktyg som stödjer dig varje dag på resan mot dina personliga mål.

we_loop

WE LOOP

We loopen är ditt teams stöd för gemensam team- och ledarutveckling.
Tillsammans ökar ni kunskap och medvetenhet om olikheter och likheter. Tillsammans sätter ni kraftfulla mål, reflekterar och bygger en god gemensam kultur.

 

big_loop

BIG LOOP

Big loop utgör det större sammanhanget. Hur växer ni i förståelsen för organisationens värderingarna, mission och mål i samhället eller världen.