resultat snabbare - bjud in alla i ledarskaps-utvecklingen

Enkelt att lära och växa för alla! 
Growloop är tränaren, coachen och stödet för att kostnadseffektivt bygga ledarskap på alla nivåer i organisationen.

iPhone13

En digital ledarskaps-tränare & coach till alla

Traditionell kraftfull ledarskapsutveckling med konsulter och coacher kan kosta flera hundratusen kronor och blir för dyrbart om många ska utvecklas. Med Growloop får du inte alla konsulter, däremot deras kunskap och väl beprövade recept till en bråkdel av kostnaden så många fler kan växa.
Alla teorier i Growloop är i grunden byggd på framstående forskning där modeller och metoder förfinats tillsammans med tusentals ledare över åren.

Träning och ledarskapsstöd i vardagen

För att få markant utväxling av insatser inom ledarutveckling och organisationsutveckling behöver förnyelse och utvecklingsarbete pågå över tid. För att nå önskad effekt behöver det också ske dagligen i vardagen. Growloop är utvecklat för dagligt lärande men också som ett ledarskapsstöd. För samtidigt som du utvecklas och tränar på ditt ledarskap får du också bra verktyg som gör dig som ledare mer handlingskraftig i vardagen.

iPhone 131242
iPhone15

Ledarskaps-utveckling för människor, team och organisation.

Med Growloop utvecklar du både självledarskapet, förmåga att förstå och leda sig själv samt ledarskapet över andra - att leda och samverka med andra. 

Growloop innehåller tre huvudsystem - loopar. Me, We och Big loop. Dessa syftar till att växa ditt, teamets och organisationens ledarskap.

Vad kan Growloop hjälp till att lösa?

expenses-1

Ekonomi 
Väx kostnadseffektivt

Kraftfulla ledarskapsutvecklings-program och coaching skapar bra resultat men är också traditionellt kostsamma. Med Growloops låga prisbild ges team och organisationer möjligheten att investera i kraftfull ledarskapsutveckling för många fler än tidigare.

time

Tid
Spara tid

Traditionell ledarskapsutveckling tar ofta mycket tid för alla inblandade, speciellt om hela teamet eller organisationen ska träffas ofta för att utveckla ledarskapet. Med Growloop tränar du, växer och får stöd varje dag, själv och tillsammans med andra. Denna ökning av sk. transfer rate, leder till nya resultat för alla, snabbare!

goal

Relevans
Oavsett bakgrund

Upp till 90% av användare i olika onlineutbildningar fullföljer inte. Upplevelsen är inte tillräckligt personlig och relevant för användaren. Growloop är designad för att passa alla som vill utveckla sitt ledarskap oavsett befintlig mognad eller kompetensnivå.

Tre fundamentala lärspår för all utveckling

Självreflektion - Feedback kultur - Målsättning

I lärspåren fördjupar du dig kunskapsmässigt i teorin.
Tre fundament för utveckling. Självreflektion, feedback kultur och målsättning. Kontinuerligt utvecklas och växer katalogen med nya lärspår.

feedback

Feedbackkultur

En utvecklad feedbackkultur leder till växande relationer, ökat samspel, utvecklade förmågor och ökat självförtroende. Detta i sin tur leder till en sund prestationskultur och goda förmågor att anta utmaningar, lösa problem och nå uppsatta mål.

 

thinking

Reflektion

Förmågan till självreflektion fyller en viktig funktion för lärandet och ger användaren möjlighet att få tillgång till djupare lärande om sig själv och sina handlingar, så kallat inre lärande.

setgoal

Målsättning

Att sätta mål är viktigt. Hur ska man tänka och hur sätter du du rätt mål för att uppnå önskat resultat, som också skapar kraft och en sund prestationskultur för lärande och goda resultat.

oo

Vill du ha mer information?

Traditionell kraftfull ledarskapsutveckling med konsulter kan kosta flera hundra tusen kronor och blir för dyr om många ska utvecklas. Med Growloop får du inte alla konsulter, däremot deras kunskap och väl beprövade recept för en bråkdel av kostnaden så många fler kan växa.