Om oss!

Growloop uppstår ur samarbetet mellan ledarskapskonsulter, entreprenörer och investerare med ambition och vilja att demokratisera ledarskapsutveckling!

Drivkraften är insikten om att med stöd av digitalisering och AI kan det som varit reserverat för ett fåtal bli tillgängligt för alla. Under ett par år testades flera prototyper och samarbeten innan Growloop bildades våren 2021.


Möt medgrundarna
Mattias, Johan och Monica

Mattias Seger

Mattias Seger
CPO & Tech architect

Mattias är ledarskapsarkitekten bakom Growloop, hans gedigna förmåga och erfarenhet av att stödja individ, team och organisation i växande och utveckling utgör en stark motor. Mattias har aktivt använt forskningen rörande vuxenutveckling i ledarutvecklingsprogram och utifrån den erfarenheten har han sett potentialen i att digitalt nå ut betydligt bredare. Mattias fokus som ledarskapskonsult handlar om att utveckla förståelse för egna tankesätt, kontext och de strukturer som krävs för att generera nytta, sammanhang eller de effekter som eftersträvas. Idag är Mattias aktiv i flertalet bolag i Sverige och internationellt, alla med syfte att stödja utveckling av människor och system.

Johan Landgren

Johan Landgren
CEO & Sales

Johan är inriktad på digitala affärer, hur man kan göra livet bättre, smartare och mer underhållande digitalt är frågan han ständigt bär med sig. I olika roller som Sverigechef i tv-spel och Casinobranschen har han under 20-talet år upplevt hur ledarskapet påverkar människors utveckling, välmående och hållbara resultat. Johan har skapat två prisbelönta företag från grunden, V3VO med Growloop är det tredje.
-Det mest kittlande med Growloop är kraften i att få bidra till att göra gott på riktigt för alla där det gör störst skillnad - i hjärnan - hur vi tänker på det vi tänker.

MonicaEdgren

Monica Edgren
People & Culture

Monica har arbetat med ledarskap och digitalisering i många olika roller under de senaste tjugo åren. Det som går som en röd tråd genom allt hon engagerat sig i är utveckling och förbättringsarbete med fokus på människan och systemet. Mattias och Monica möttes på ett ledarskapsbolag där båda arbetade och de etablerade företaget Edgren & Seger under 2016. Efter att framgångsrikt arbetat med flera stora kundkonton valde de att satsa på utvecklingen av ett digitalt system, det som idag är Growloop.

Vad Growloop bygger på


Growloop bygger på great practices inom ledarutveckling. Medgrundaren Mattias Seger har gedigen erfarenhet av att leda, coacha och genomföra ledarutveckling och program för ledare inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Growloop utvecklas genom engagemang i flera nätverk och partnerskap som tex Inner Development Goals. Därigenom liger vi nära och samverkar med ledande akademier inom ledarutveckling som tex Harvard, MIT och Karolinska institutet.  Growloop utvecklas utifrån en tvärdisciplinär grundsyn som omfattar såväl utveckling av individ och grupp. Det inkluderar såväl psykologi som antropologi, management och andra domäner.

Teori och modellbas bland flera

 

Feedback och kommunikation i team
Losada and Heaphy, University of Michigan Business School
Målsättning
Robert S. Weinberg, Miami University
Daniel Gould, Michigan Sate University
Reflektion
Graham Gibbs, University of Oxford
Growth Mindset
Carol Dweck, Stanford University

 

Stadier av vuxenutveckling
Robert Kegan, Lisa Haley, Harvard University
Susan Cook Greuter, Harvard University
Bill Torbert, Boston University
Bill Joiner, Boston Collage
Stadier av Systemutveckling
Otto Sharmer, MIT
Emotionell Intelligens
Daniel Goleman, University of California
Brene Brown, University of Houston
Psykologisk säkerhet
Amy Edmundson

KONTAKTA OSS

V3VO - Vertical Evolution AB
Strandvägen 7

7A Business & Lounge

+46 73-373 3310
   Hello@growloop.io

 

 

oo

Vad som är viktigt för oss!

Att människor, organisationer och samhällen ska uppleva större livskraft och visdom.

Vi tror att bra ledarskap skapar en hälsosam planet.

Håller du med?