Ledarskaps-
utveckling i mobilen

Growloop är utformad för att fungera som träning och ledarskapsstöd för alla i vardagen, oavsett befintlig kunskap eller mognadsnivå.

iPhone 131242

Loopar

Me-loop, we-loop och big-loop är Growloops huvudsystem för utveckling. Me-loop fokuserar på ditt eget lärande, dina mål och hur du växer. We-loop handlar om dig och ditt team och hur ni kan växa er starka tex genom att förstå och nyttja era olikheter och drivkrafter. Big-loop är den loop som förstärker ditt band till större kontext såsom företagets, samhället eller världens värderingar och mål.

Lärspår

I lärspår fördjupar du dig kunskapsmässigt i små korta filmer eller texter. Du börjar med tre fundamentala spår för all utveckling - självreflektion,
feedbackkultur och målsättning.
- Lär dig mer om hur du sätter mål för att nå kvalitativa resultat eller varför självreflektion är så fantastiskt för att lära sig nya saker. Har du tänkt på varför vissa organisationer har en så attraktiv och energisk kultur? I lärspåren tränar du och lär dig recepten till en hållbar feedbackkultur som leder till helt nya resultat. Kontinuerligt utvecklas och växer katalogen med nya lärspår.

iPhone19
tools

Ledarverktyg

Här finns ledarverktygen du behöver för att stödja ditt  vardagliga ledarskap och träna på det du lär dig i lärspåren. Verktygen används av dig privat eller tillsammans med andra. Här kan du utveckla och träna på självreflektion i vardagen, ta emot och ge feedback -såväl skriftligt med bild eller som video. I sociala sammanhang är vi alla olika, upptäck och fördjupa förståelsen för sociala stilar och hur de påverkar dig och andra. Få personliga tips om hur du och andra kan öka samarbetet mellan er. Du har också tillgång till ett målsättningsverktyg som stöder dig i att sätta och nå engagerande mål.
 

Din digitala coach

Growloop introducerar en digital coach som heter Groowie! Groowie är din personliga coach och har som syfte att stödja och vägleda dig och teamets utveckling. TIll att börja med håller sig Groowie i bakgrunden, men över tid kommer du se mer av Groowie.
 
iPhone13
iPhone 21

Lärjournal

Här sparas alla dina aktiviteter och lärdomar. Dina reflektioner, den feedback du har fått och gett andra och mycket annat som du kan följa över tid. En dagbok över ditt lärande helt enkelt där du kan följa och utvärdera din egen utveckling.
 

Buddies

Vad är utveckling utan vänner, kollegor eller andra bollplank. Forskning berättar för oss att utveckling sker som bäst i samspråk med andra. I Growloop finns här platsen för de personer du väljer att utvecklas tillsammans med.
 
iPhone15
oo

Alla är ledare

Vi har över 20 års erfarenhet av att stödja globala företag och högsta ledning i att transformera sina verksamheter ur ett ledarskapsperspektiv. För att uppnå resultat snabbare ser vi ett ökande behov av att skala recepten för personlig ledarskapsutveckling till att omfatta alla.